Studie- och yrkesvägledaren hjälper dig med din framtidsplanering och genom att kontakta vägledaren på respektive skola kan du få  hjälp att fatta egna och välgrundade beslut genom att du:

  • blir medveten om dig själv, dina behov, intressen och förutsättningar.
  • ser dina möjligheter och begränsningar.
  • får hjälp att söka och värdera information om utbildningar och arbetsliv.