Totalt grill- och eldningsförbud

Det råder fortfarande förbud mot att elda och grilla i Skåne. Däremot är det från klockan 16.00 den 13 augusti åter tillåtet att grilla på den egna tomten, men grillen måste vara upphöjd från marken.
Total ban on grilling and lighting fires in Skåne / Totales Grill und Feuerverbot in Skåne / Täydellinen tulenteko-ja grillauskielto ulkona tästä päivästä ( 25.7) lähtien koko Skåne läänissä. / دايتا من ٢٣ يوليو ممنوع منعاً باتاً اشعال النار و الشواء في مقاطعة سكونا

Avgifter och leveranser

För samtliga produkter tar vi ut avgift. Avgiften baseras på en taxa fastställd av kommunfullmäktige: Plan- och bygglovstaxa 2011, inklusive kart- och mättaxa, reviderade till och med 2017.

Avgiften faktureras i samband med leverans.

Kostnad nybyggnadskarta:

Tomt för enbostadshus, oavsett tomtyta: 6 825 kronor

Tomt för sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt alla övriga byggnader och anläggningar:

 • tomtyta mindre än 2 000 kvm – 6 825 kronor
 • tomtyta 2 000 – 4 999 kvm – 11 375 kronor
 • tomtyta 5 000 – 9 999 kvm – 15 925 kronor
 • tomtyta 10 000 – 15 000 kvm – 20 475 kronor
 • tomtyta större än 15 000 kvm – skälighetsbedömning och nedlagd tid

Alla kostnader är momsbefriade.

Leveranstid:

Tänk på att leveranstiderna nedan enbart gäller under förutsättning att alla begärda handlingar är inlämnade, korrekta och kompletta!

 • Nybyggnadskarta  – 4 veckor
 • Utstakning – 1 vecka
 • Gränsvisning – 1 vecka
 • Lägeskontroll – 4 veckor
 • Tomtkarta – 1 vecka
 • Adress – 1 vecka
 • Lägenhetsnummer -1 vecka
 • Övriga produkter – enligt överenskommelse

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.