Avgifter och leveranser

För samtliga produkter tar vi ut avgift. Avgiften baseras på en taxa fastställd av kommunfullmäktige: Plan- och bygglovstaxa 2011, inklusive kart- och mättaxa, reviderad 2013.

Avgiften faktureras i samband med leverans.

Kostnad nybyggnadskarta:

Tomt för enbostadshus, oavsett tomtyta: 5 376 kronor

Tomt för sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt alla övriga byggnader och anläggningar:

 • tomtyta mindre än 2 000 kvm – 5 376 kronor
 • tomtyta 2 000 – 4 999 kvm – 8 960 kronor
 • tomtyta 5 000 – 9 999 kvm – 12 544 kronor
 • tomtyta 10 000 – 15 000 kvm – 16 128 kronor
 • tomtyta större än 15 000 kvm – skälighetsbedömning och nedlagd tid

Alla kostnader är momsbefriade.

Leveranstid:

 • Nybyggnadskarta  – levereras normalt inom cirka 4 veckor
 • Utstakning – 1 vecka
 • Gränsvisning – 1 vecka
 • Lägeskontroll – 3 veckor
 • Tomtkarta – 1 vecka
 • Adress – 1 vecka
 • Lägenhetsnummer -1 vecka
 • Övriga produkter – enligt överenskommelse

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.