Avgifter och leveranser

För alla våra produkter tar vi ut avgift som är fastställd i en taxa.

Taxan är beslutad av kommunfullmäktige och gäller från 1 juli 2019.

Avgifter

Taxan omfattar avgift för bland annat:

 • nybyggnadskarta
 • husutstakning
 • lägeskontrollbevis
 • gränsutvisning

Taxan i sin helhet hittar du här.

Avgiften faktureras i samband med leverans.

Leveranser

Tänk på att leveranstiderna nedan enbart gäller under förutsättning att alla begärda handlingar är inlämnade – korrekta och kompletta!

Om allt är i sin ordning med beställning och handlingar är våra leveranstider:

 • Nybyggnadskarta  – 6 veckor
 • Lägeskontrollbevis – 6 veckor
 • Husutstakning – 1 vecka
 • Gränsutvisning – 1 vecka
 • Adress – 1 vecka
 • Lägenhetsnummer -1 vecka
 • Övriga produkter – enligt överenskommelse

Semestertider, storhelger och ofullständiga beställningar kan leda till förlängda leveranstider.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.