Avgifter och leveranser

För samtliga produkter tar vi ut avgift. Avgiften baseras på en taxa fastställd av kommunfullmäktige: Plan- och bygglovstaxa 2011, inklusive kart- och mättaxa, reviderade till och med 2017.

Avgiften faktureras i samband med leverans.

Kostnad nybyggnadskarta:

Tomt för enbostadshus, oavsett tomtyta: 6 975 kronor

Tomt för sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt alla övriga byggnader och anläggningar:

 • tomtyta mindre än 2 000 kvm – 6 975 kronor
 • tomtyta 2 000 – 4 999 kvm – 11 625 kronor
 • tomtyta 5 000 – 9 999 kvm – 16 275 kronor
 • tomtyta 10 000 – 15 000 kvm – 20 925 kronor
 • tomtyta större än 15 000 kvm – skälighetsbedömning och nedlagd tid

Alla kostnader är momsbefriade.

Leveranstid:

Tänk på att leveranstiderna nedan enbart gäller under förutsättning att alla begärda handlingar är inlämnade, korrekta och kompletta!

 • Nybyggnadskarta  – 4 veckor
 • Utstakning – 1 vecka
 • Gränsvisning – 1 vecka
 • Lägeskontroll – 4 veckor
 • Tomtkarta – 1 vecka
 • Adress – 1 vecka
 • Lägenhetsnummer -1 vecka
 • Övriga produkter – enligt överenskommelse

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.