Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 11 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

Bevattningsförbud

MittSkåne Vatten har fattat ett beslut om bevattningsförbud i Höör och Hörby. Bevattningsförbudet gäller från och med den 21 juni och tills MittSkåne Vatten upphäver den. Förbudet innebär att det kommunala dricksvattnet inte får användas till, till exempel, bevattning med vattenslang eller vattenspridare, att fylla pool eller uppblåsbar bassäng, badtunnor eller spa-bad, att tvätta med vattenslang eller högtryckstvätt. Här kan du läsa om förbudet

Avgifter och leveranser

För alla våra produkter tar vi ut avgift som är fastställd i en taxa.

Taxan är beslutad av kommunfullmäktige och gäller från 1 juli 2019.

Avgifter

Taxan omfattar avgift för bland annat:

 • nybyggnadskarta
 • husutstakning
 • lägeskontrollbevis
 • gränsutvisning

Taxan i sin helhet hittar du här.

Avgiften faktureras i samband med leverans.

Leveranser

Tänk på att leveranstiderna nedan enbart gäller under förutsättning att alla begärda handlingar är inlämnade – korrekta och kompletta!

Om allt är i sin ordning med beställning och handlingar är våra leveranstider:

 • Nybyggnadskarta  – 4 veckor
 • Lägeskontrollbevis – 4 veckor
 • Husutstakning – 1 vecka
 • Gränsutvisning – 1 vecka
 • Adress – 1 vecka
 • Lägenhetsnummer -1 vecka
 • Övriga produkter – enligt överenskommelse

Semestertider, storhelger och ofullständiga beställningar kan leda till förlängda leveranstider.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.