Beredskapsveckan 2023: Tips för skola

Beredskapsveckan 2023 är en informationsinsats som pågår vecka 39 och ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. På denna sida finns tips och material som kommunikationsavdelningen på Höörs kommun sammanställt utifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) kampanjmaterial, för att underlätta för dig som är verksam inom skolan i Höörs kommun.

En mörkt kök där strömmen gått. Tända ljus står placerade runt om i köket.
Foto: MSB

Mer material för alla målgrupper

Höörs kommun har även gjort ett urval av MSB:s omfattande material och samlat på en webbsida för allmänheten.

På sidan för allmänheten (som länkas ovan) finns också material som kanske passar att använda i undervisningen, så som den nya webbaserade övningen ”Sju dagar” som tar cirka 15 minuter att genomföra.


Klara krisen! Skolmaterial för årskurs 3-5

Materialet är framtaget av Svenska Blå Stjärnan för att ge elever information om vad en kris kan innebära och hur man ska skydda sig, sin familj och sina djur samt vad man bör tänka på att ha i beredskap om en kris eller katastrof skulle inträffa.

I handledningen finns förslag på olika aktiviteter som kan användas för att öka kunskapen om vad man bör ha i beredskap eller göra vid en eventuell kris eller katastrof. Där finns också förslag på frågor som ni kan diskutera i klassen.

Till Klara krisen!


Krisspel/diskussionsduk, för elever 12-16 år

Det här skolmaterialet om krisberedskap går att använda under Beredskapsveckan eller vid andra tillfällen under året, till exempel i samband med temadagar.

Målet är att eleverna ska känna att de själva kan påverka sin situation genom att vara mentalt förberedda på en krissituation. Till materialet hör en lärarhandledning och en elevpresentation.


Utbildningsmaterialet Rädd eller beredd

I utbildningsmaterialet Rädd eller beredd ingår en filmserie och en scenarioövning som kan användas överallt där man vill lära känna varandra bättre för att kunna hantera kriser ihop i framtiden, till exempel i skolor, föreningar eller på arbetsplatser.

Filmserien och övningen är en fortsättning på broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” och besvarar frågor som människor hade efter att ha läst den. De bygger på det viktigaste att veta i kris: Att när något hotar oss människor, har vi en vilja att hjälpa varandra.


Om informationsmaterialet på den här sidan

Allt material till Beredskapsveckan 2023, utom det för åk 3-5, är framtaget av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.