Skyddsrum

Som medborgare förväntas du ta dig till det skyddsrummet som ligger närmast. Mer information om skyddsrum finns hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Vanliga frågor och svar om skyddsrum

Vad är ett skyddsrum?

Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Det har speciell ventilation och luftsluss så att man ska kunna minimera verkan från till exempel giftiga gaser. Det finns cirka 65 000 skyddsrum i Sverige. De har plats för 7 miljoner personer och ska användas av civilbefolkningen i händelse av krig.

Varför räcker inte skyddsrummen till alla medborgare?

Det är inte tanken att skyddsrummen ska räcka till hela befolkningen. Skyddsrummen är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel tätorter eller städer. Bor man på landsbygden kanske man själv har en källare eller något liknande som kan vara ett alternativt skydd.

Vem är ansvarig för skyddsrummen i Sverige?

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som har övergripande ansvar för landets skyddsrum gällande planering, nyproduktion, tillsyn och avveckling. Det utreds ifall det ska byggas fler skyddsrum eller om de ska kompletteras med andra former av skydd. Det är MSB som bedömer behovet av nya skyddsrum.

Det är fastighetsägaren som har underhållsansvaret till skyddsrummet. MSB har samlat information för dig som äger en fastighet som är ett skyddsrum. Du kan läsa mer om det på hemsidan:

Frågor och svar för fastighetsägare (msb.se)

Var i Sverige finns det skyddsrum?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har sammanställt en digital karta där det finns mer information om de skyddsrum som finns i Sverige. Klicka på nedanstående länk så kan du på en karta se samtliga aktiva skyddsrum i Sverige. Du kan söka på din ort och hitta vart närmsta skyddsrum finns för dig. Om du klickar på skyddsrummet kan du få mer information om exakt adress samt antal personer som kan vistas i skyddsrummet samtidigt.

I en radie om 5 km från Höörs centrum finns idag 56 aktiva skyddsrum.

Här finns det skyddsrum i Sverige:

https://msbgis.maps.arcgis.com/apps/instant/nearby/index.html?appid=8bfc89e7c6064bc181c6a1a6bbac2fa3&sliderDistance=1

Karta över skyddsrum på MSB:s hemsida

Frågor och svar om skyddsrum på MSB:s hemsida 

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.