Musikteori

Vad är intervall och hur byter man tonart? Musikteorin är viktig att få med sig parallellt med utbildningen på sitt instrument. Du som läser teori på Kulturskolan i Höör får en djupgående förståelse för hur musik hänger ihop och fungerar. Du lär dig ett språk som underlättar kommunikation med andra musiker.

Kursen är 10 tillfällen fördelade under läsåret. Den riktar sig främst till dig som går i klass 8 och 9 som avser att söka till ett gymnasieprogram med musikinriktning. Kursen är bred för att passa alla oavsett instrument, röst och notvana.

På musikteorilektionerna går vi igenom notsystemets grunder, rytmer och tonarter. Gehörsträning och ackorduppbyggnad ingår också i kursen. Du får dirigera olika taktarter och klappa rytmer.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.