Bleckblåsinstrument

Musikskolan i Höör erbjuder kurser i olika slags bleckblåsinstrument. Dessa instrument är ofta gjorda av mässing och består av rör som mynnar ut i ett klockstycke där röret svängs ut som en tratt.

De brassinstrument som du kan lära dig på musikskolan är trumpet, valthorn, trombon och tuba. Alla instrument finns att hyra.

Trumpet

Trumpeten är ett orkesterinstrument som ger kraft och dramatik till musicerandet. På dina trumpetlektioner får du lära dig noter. Du kan hyra instrument av musikskolan till en början. Det första läsåret som nybörjare sker oftast i grupp. På lektionerna får du förutom utbildning i notläsning även lära dig låtar på gehör och viss improvisation. Det viktiga och roliga orkesterspelet introduceras så fort det är möjligt.

Trombon

Trombonen är ett brassinstrument med ett drag. Genom att dra i det långa röret och samtidigt blåsa i munstycket får du ton i instrumentet. Trombonen används som soloinstrument i symfonisk musik såväl som i jazz-, rock-, och popmusik. Inledningsvis sker trombonundervisningen i grupp. Du får lära dig noter, rytmer och så småningom spela i någon av musikskolans orkestrar eller ensembler.

Valthorn

Valthornet är ett vackert instrument med varm klang. Valthornet spelar en viktig roll i både symfoni- och blåsorkestermusik, inte minst inom filmmusiken. Hornet är flitigt använt inom de olika musikstilarna och som soloinstrument.

Tuba

Tuban är ett brassinstrument som ofta spelar basstämman i orkestersammanhang. Tuban är även ett soloinstrument med djup, varm klang.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.