KulturCrew

Hösten 2021 startade ett nytt ämne på Kulturskolan i Höör. Kulturcrew Höör riktar sig till dig från årskurs 4 och uppåt. Ett projekt som genom Kulturskolan i Höör ska ge elever mer kompetens, större ansvar och mer inflytande i samband med kulturaktiviteter inom Kulturskolan och i kommunen.

Tillsammans med andra kommuners KulturCrew deltar du och ditt KulturCrew på en utbildningsdag där du får lära dig evenemangsplanering, värdskap, presentationsteknik, marknadsföring och scenteknik. Alla får en t-shirt med Kulturcrew-logga och en mapp med tips och checklistor att tänka på inför evenemang. Målet är att fler unga i kommunen ska ta del av kultur och stärka elevinflytandet inom Kulturskola och på andra mötesplatser inom kommunen.

KulturCrew – unga kulturarrangörer

Du som går på ämnet ”KulturCrew” får utbildning och kunskap inom:

Värdskap
Publikvärd, artistvärd, presentera arrangemanget och förbereda lokalen.

Marknadsföring
Uppmärksamma och synliggöra arrangemanget genom media, affischer och andra kanaler.

Scenteknik
Vara stöd i hantering av scenteknik såsom ljud och ljus.

Planering
Förbereda och planera arrangemang såsom urval, boka arrangemanget och ha kontakt med kulturutövaren.

Delaktighet
På ett demokratiskt sätt vara med i processen kring bokning och annat runt olika arrangemang i kommunen.

Vad är KulturCrew?

I Sverige startade projektet 2016 utifrån ett delregionalt nätverk bestående av sex till åtta kommuner i Skåne. Det bildades sedan unga KulturCrews på tolv olika skolor i Skåne. 2016 startades ett samarbete mellan sex kommuner, Riksteatern Skåne och Musik i Syd med stöd av Region Skåne. Modellen Kulturcrew har funnits i Danmark sedan 2010 och är idag etablerat på 100 danska skolor. Inspirationen är ursprungligen hämtad från Norge.

Mer information om vad KulturCrew hittar du på Musik i Syd Skåne Kronobergs Youtubekankal.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.