Körsång och solosång

På musikskolan finns det körer för dig från 6 år och uppåt. Du får uppträda på konserter och medverka på musik- och teaterproduktioner i samarbete med andra grupper och orkestrar från musikskolan.

Du kan ansöka till kör löpande under året och vid god platstillgång kan du börja på direkten.

Höörklangen och Sätoftakören

Körer för dig i förskoleklass, årskurs 1 och 2. Här utforskar vi rösten på ett lekfullt sätt och lär ofta in sånger med hjälp av rörelser. Sätoftakören övar på Sätoftaskolan på eftermiddagstid. Höörklangen övar på musikskolan.

Singoalla

Kören för dig i årskurs 3, 4 och 5. Du får sjunga sånger i olika stilar och övar dig på att sjunga tvåstämmigt. Kören medverkar bland annat på musikskolans luciakonserter.

Vocals

Kören för barn och ungdomar från årskurs 6 till gymnasiet. I Vocals får du sjunga sånger i olika genrer som oftast är två- och trestämmiga. Vocals är Höörs kommuns luciatåg och lussar varje år på flertalet ställen runt om i kommunen. Elever som deltar i Vocals har förtur till platserna på solosång från och med årskurs 7.

Solosång

Solosång är för dig som går i årskurs 7 och uppåt. Du träffar din sånglärare en gång per vecka. Genom sångövningar utvecklar du din röst och du får sjunga sånger i olika genrer. De elever som sjunger i musikskolans kör får förtur till platserna på solosång.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.