Särskilda boenden

Särskilda boenden finns för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Vilket boende som är aktuellt styrs av den enskildes behov.

Har du behov av särskilt boende så finns det boenden för bland annat:

  • Gruppboende
  • Demensboende
  • korttidsboende
  • trygghetsboende
  • trapphusboende

Här kan du läsa mer om Höörs kommuns särskilda boenden.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.