Legionellabakterier i bubbelpoolen i simhallen

Fredagen 12 april: Under ett rutinprov av vattnet i Höörs Bad och Sportcentrum påträffades legionellabakterier i bubbelpoolen. Du som nyligen har badat i bubbelpoolen och därefter blivit sjuk behöver vara uppmärksam på dina symptom och kontakta sjukvården. Läs mer här.

Elevens framtid

Anpassad grundskola innebär att få en utbildning som är anpassad för elever med intellektuell funktionsnedsättning och en undervisning som är anpassad till varje elevs behov och förutsättningar. Men anpassad grundskola innebär begränsningar när det gäller att i framtiden kunna utbilda sig och välja yrke.

Alla elever som har gått anpassad grundskola har rätt att fortsätta i anpassad gymnasieskola. Anpassad gymnasieskola finns i Lund, Hässleholm, Kristianstad och Eslöv. Anpassad gymnasieskolan är inrymd i gymnasieskolans byggnader.

Betyg

I anpassad grundskola sätts betyg som grundar sig på anpassad grundskolas kunskapskrav. Dessa betyg kan inte jämföras med betyg från grundskolan.
För att en elev ska få betyg måste eleven eller elevens vårdnadshavare begära det.

Det är viktigt att veta att betygen i anpassad grundskola inte ger behörighet till de nationella programmen i gymnasieskolan. Däremot kan elever från anpassad grundskola gå på introduktionsprogrammen yrkesintroduktion och individuellt alternativ i gymnasieskolan.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.