Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Elevens framtid

Anpassad grundskola innebär att få en utbildning som är anpassad för elever med intellektuell funktionsnedsättning och en undervisning som är anpassad till varje elevs behov och förutsättningar. Men anpassad grundskola innebär begränsningar när det gäller att i framtiden kunna utbilda sig och välja yrke.

Alla elever som har gått anpassad grundskola har rätt att fortsätta i anpassad gymnasieskola. Anpassad gymnasieskola finns i Lund, Hässleholm, Kristianstad och Eslöv. Anpassad gymnasieskolan är inrymd i gymnasieskolans byggnader.

Betyg

I anpassad grundskola sätts betyg som grundar sig på anpassad grundskolas kunskapskrav. Dessa betyg kan inte jämföras med betyg från grundskolan.
För att en elev ska få betyg måste eleven eller elevens vårdnadshavare begära det.

Det är viktigt att veta att betygen i anpassad grundskola inte ger behörighet till de nationella programmen i gymnasieskolan. Däremot kan elever från anpassad grundskola gå på introduktionsprogrammen yrkesintroduktion och individuellt alternativ i gymnasieskolan.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.