Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 1 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser.

Enebackeskolans fritidshem

Enebackeskolans fritidshem har tre enheter: Lindens  och Bokens fritidshem, samt en fritidsklubb för barn i åldern 10-13 år.

Fritidshemmen och deras avdelningar ligger i anslutning till skolans lokaler och tar emot skolbarn före och efter skoldagen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.