Sätoftaskolans fritidshem

På Sätoftaskolan finns tre fritidshemsavdelningar. De har öppet varje vardag mellan klockan 06:00 - 18:30. Fritidshem erbjuds till och med vårterminen ut då eleven fyller 13 år

Fritidshemmets uppdrag är att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid utifrån behov, intressen och erfarenheter. Undervisningen erbjuder en variation av arbetssätt, uttrycksformer och projekt som integrerar omsorg och lärande. På Sätoftaskolan finns det även gott om utrymme för lek och rörelse liksom möjlighet att väcka nyfikenhet och upptäckarglädje i vår härliga utemiljö.

Sätoftaskolans fritidshem huserar i egna och helt nyrenoverade lokaler. Vi har tre fritidshemsavdelningar som riktar sig till olika åldrar. Givetvis erbjuds även gemensamma aktiviteter över åldersgränserna.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.