Sätoftaskolans fritidshem

På Sätoftaskolan finns fyra fritidshemsavdelningar. De har öppet varje vardag mellan klockan 06:00 - 18:30. Fritidshem erbjuds till och med vårterminen ut då eleven fyller 13 år

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta sker genom elevernas behov, intressen och erfarenheter. Eleverna utmanas också genom att de inspireras till nya upptäckter. Undervisningen erbjuder eleverna en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

Här finns gott om utrymme för lek och rörelse. Möjlighet att väcka nyfikenhet och upptäckarglädje i härlig skogsmiljö med närhet till Ringsjön. Det finns även en lekplats, motorikbana, fotbollsplaner och mycket annat som lockar till lek och rörelse. Vi har egna lokaler för fritidshemmets verksamhet.

Våra fritidshem är:

  • Peter Pan
  • Piraten
  • Skattkistan
  • Neverland

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.