Sätoftaskolans fritidshem

På Sätoftaskolan finns det fem fritidshemsavdelningar. Vi har verksamhet från förskoleklass till årskurs 6. Fritidshem erbjuds till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Sätoftaskolans fritidshem har öppet varje vardag från klockan 06.00-18.30.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Vi ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklass och grundskola och lyder under samma styrdokument Lgr 11.

Fritidshemmen i Höörs kommun har utarbetat en fritidshemsplan där vi har tagit fasta på fem utvecklingsområden.

  • lek och lärande, pedagogisk verksamhet ute och inne
  • inflytande och demokrati
  • kost, hälsa och rörelse
  • värdegrund
  • IKT

Våra olika fritidshemsavdelningar är:

  • Peter Pan: ( 6-åringar ) från förskoleklass
  • Piraten: årskurs 1
  • Kapten Krok: årskurs 2
  • Skattkistan: årskurs 3
  • Klubben: årskurs 4 – 6

Flera av avdelningarna ligger tillsammans i en egen byggnad på skolområdet. Utanför fritids finns gott om plats för spontan lek. Här finns skog, kuperad terräng, Tarzanbana, ny lekplats och fotbollsplan.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.