Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Tjörnarps fritidshem

Välkommen till Tjörnarps fritidshem. Vi har ett hälsofrämjande fritids där gemenskap, avkoppling, utevistelse och rörelse genomsyrar verksamheten. Fritidshemmet har lokaler inne på skolan med tillgång till idrottshall alla eftermiddagar.

Vi använder skolgården som är stor med fotbollsplan och bandyplan och vi har stora gräsytor med skog och buskar runt knuten. Det är gångavstånd till skogsområden och till badplatsen vid Tjörnarpsjön med bad på sommaren och skridskoåkning på vintern.

Bra att veta

Fritidsverksamheten riktar sig till barn mellan 6 – 13 år vars föräldrar arbetar eller studerar och har öppet mellan klockan 06.00 – 18.00. Frukost serveras klockan 07.00 – 07.30, mellanmål klockan 14.15 – 14.45. Vi bedriver en pedagogisk verksamhet där vi tar vara på elevernas idéer, kreativitet och intressen. Med ett arbetslag av olika kön, ålder och med både fritidspedagog- och förskollärarutbildning har vi en bred kompetens för att på bästa sätt stödja, utveckla och inspirera eleverna.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.