Enebackeskolan

Välkommen till Enebackeskolan, vi är skolan som arbetar med eleven i första rummet. Här får du som elev möjligheter att komma så långt som just du kan i arbetet med att nå de mål som är uppsatta. Vi är en skola som tror på TILLSAMMANS.

Vår skola och arbetssätt

Vi är en F – 6 skola som ligger i centrala Höör med närhet till tåg- och busstation, bibliotek och idrottsanläggningar. På skolan arbetar professionell personal som brinner för sitt uppdrag. Skolan är belägen i flera byggnader, Boken F – 3, Linden F – 3 och Lönnen 4 – 6. Lönnen är sedan uppdelat i Lönnlövet, Kronlönnen, Silverlönnen och Skogslönnen.

Inför höstterminen 2024 kommer halva skolan flytta till vår nybyggda skola Maglehillsskolan. Mer information om skolan hittar du här.

Vi arbetar tillsammans för att ge eleverna möjlighet att nå så långt som möjligt genom god undervisning, tydlig målkommunikation och för eleverna begripliga mål.
Värdegrundsarbete är också något vi arbetar med där våra värdeord är:

  • Ansvar – Tar ansvar för mina handlingar
  • Bemötande – Bemöta andra med respekt
  • Respekt – visa hänsyn och respekt för alla som finns runt omkring mig

I årskurserna 3 till 6 har alla elever en egen chromebook medan de yngre har tillgång till lärplattor och chromebooks i undervisningen på skolan. Vi använder oss av flera olika digitala hjälpmedel för att skapa en tillgänglig lärmiljö för eleverna.

Vårdnadshavare ni är viktiga

Ni vårdnadshavare är viktiga och vi värnar om samarbetet med er. Era tankar är oerhört viktiga för oss och vi vill alltid att ni hör av er om ni har några frågor eller funderingar.

Mer information:

Synpunkter eller klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på verksamheten, då vill vi att du berättar det för oss. Rutin för synpunkter eller klagomål hittar du här.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.