Enebackeskolan

På Enebackeskolan har vi elever från förskoleklass till årskurs 6

Enebackeskolan är en F-6 skola med cirka 620 elever som ligger i centrum av Höör. Skolan ligger nära natur, bibliotek, badhus och idrottsplaner samt några minuters gångavstånd från tåg – och busstationen. Skolan är en sammanslagning av tre mindre skolor och är därmed fördelad på i tre olika byggnader; Boken, Linden och Lönnen som alla har sin egen skolgård.
Våra skolgårdar inbjuder till många olika aktiviteter i form av både pulkabackar, fotbollsplaner, landhockeyplaner, bollplank, gungor och mycket annat. Tillsammans med ett aktivt antimobbningarbete skapar vi en lugn och trygg miljö för våra elever.

Så här arbetar vi

Tack vare våra tre byggnader och den organisation vi har så kan vi kombinera den lilla skolans trygghet och närhet med den stora skolans större möjlighet till pedagogisk utveckling och bättre resurser. Våra resultat på de nationella ämnesproven ligger oftast över rikssnittet. Vi lägger stort fokus på att varje elev ska få den hjälp och de förutsättningar som den behöver för att nå de kunskapsmål som eleven har möjlighet till. Det innebär att vi har ett brett utbud av lösningar för att kunna skräddarsy optimala inlärningssituationer.

Våra fritidshem har egna lokaler och är för F-3- eleverna belägna i egna lokaler i samma byggnad som eleverna har sina klassrum. För årskurs 4-6 finns en gemensam fritidsklubb på Lönnen.

Länkar:
Fritidshemmet
Elevhälsan
Skolmatsedel
Terminer och lov

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.