Gudmuntorps skola

Gudmuntorp skola ligger naturskönt i byn Gudmuntorp på gränsen till Eslövs och Hörbys kommuner. Gudmuntorps skola är en F-6 skola

Gudmuntorps skola är en byskola med drygt 100 elever och cirka 20 personal. Skåneleden går strax utanför skolområdet. Den närliggande miljön och skolgården inbjuder till rörelse och lek. Eftersom skolan ligger så nära grannkommunerna, kommer även elever från Hörbys och Eslövs kommuner. Här finns tillgång till studie- och yrkesvägledare, skolsköterska och kurator.

Om vår skola och vårt arbetssätt

Förskoleklassen och de båda fritidshemsavdelningarna ligger i skolans byggnader. Vi börjar med engelska redan i första klass för att möta den ökade internationaliseringen. I årskurs 6 läser vi Moderna språk på Sätoftaskolan. På skolan finns det organiserad rastverksamhet under pedagogisk ledning. Skolans småskalighet gör att samarbetet mellan klasserna och fritidsverksamheten blir nära.

På Gudmuntorps skola utgår vi från att respektera alla individers lika värde. Alla som arbetar på skolan ska verka för att skolan är en trygg arbetsplats där varje elev känner trygghet, glädje och lust att lära.

Mer information:
Elevhälsan

Fritidshemmet

Skolmatsedel

Terminer och lov

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.