Kan vara svårt att nå oss via mejl

Just nu är det tekniska problem som gör att det kan vara svårt för mejl att komma fram. Det kan även vara problem med att nå vår webbplats hoor.se. Behöver du komma i kontakt med kommunen? Ring vår Medborgarcentrum på telefonnummer 0413-280 00.

Vi arbetar på åtgärda felet. Informationen uppdateras löpande.

Sätoftaskolan

Sätoftaskolan ligger vid Ringsjön några kilometer utanför Höörs centrum. I direkt anslutning till skolan finns tillgång till skog, motionsslingor och ängsmark.

Sätoftaskolan är en skola från förskoleklass till åk 9 med fem fritidshemsavdelningar och en grundsärskola åk1 – 9. Skolan har drygt 450 elever och cirka 60 pedagoger som undervisar. Här finns också studie- och yrkesvägledare, skolsköterska och kurator.

Om vår skola och vårt arbetssätt

Skolan består av olika byggnader med olika verksamheter. Förskoleklassen och fritidshemmen ligger i anslutning till skolans huvudbyggnad med skogen som direkt granne. I huvudbyggnaden finns årskurs 1 – 6 samt matsal och skolexpedition. Den moderna högstadiebyggnaden innehåller ett ljust och rymligt café som drivs aktivt av eleverna själva. Här kan du köpa smörgåsar, frukt och annat som anses nyttigt.

På skolan finns det organiserad rastverksamhet som erbjuder musik, lek och utlåning av lekredskap under pedagogisk ledning.

Lärarna arbetar i väl utvecklade arbetslag. Skolan eftersträvar en småskalighet.

På Sätoftaskolan utgår vi från att respektera alla individers lika värde. Alla som arbetar på skolan ska verka för att skolan är en trygg arbetsplats där varje elev känner trygghet, glädje och lust att lära.

Mer information:
Elevhälsan

Fritidshemmen

Skolmatsedel

Terminer och lov

Skolskjutsar

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.