Gudmuntorps skola

Gudmuntorp skola ligger naturskönt i södra Höör på gränsen till Eslövs och Hörbys kommuner. Gudmuntorps skola har elever från förskoleklass till årskurs 6.

Gudmuntorps skola är en byskola med cirka 115 elever och  20 personal. Den närliggande miljön och skolgården inbjuder till rörelse och lek och strax utanför skolgården går Skåneleden.  Här finns tillgång till  skolsköterska och kurator.

Om vår skola och vårt arbetssätt

Förskoleklassen och de båda fritidshemsavdelningarna Lillspunken och Mellanspunken ligger i skolans byggnader. Vi börjar med engelska redan i första klass för att möta den ökade internationaliseringen. Skolan tillhör Sätoftaskolans rektorsområde och i årskurs 5 har vi hemkunskap och i årskurs 6 läser vi moderna språk på Sätoftaskolan. På skolan finns det organiserad rastverksamhet under pedagogisk ledning. Skolans småskalighet gör att samarbetet mellan klasserna och fritidsverksamheten blir nära. Vi har aktiva föräldrar med en föräldraförening som bidrar till skolans arbete.

På Gudmuntorps skola utgår vi från att respektera alla individers lika värde. Alla som arbetar på skolan ska verka för att skolan är en trygg arbetsplats där varje elev känner trygghet, glädje och lust att lära.

Mer information:

Synpunkter eller klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på verksamheten, då vill vi att du berättar det för oss. Ett klagomål ska i första hand hanteras där det uppstår. Rutin för synpunkter eller klagomål hittar du här.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.