Ringsjöskolan

Ringsjöskolan är en kommunal årskurs 7-9-skola som ligger centralt placerad i Höör med nära anslutning till park, badhus, bibliotek, ishall, friidrottsanläggning, buss- och tågstation

På Ringsjöskolan går cirka 340 elever som undervisas av 35 pedagoger. Skolan är indelad i tre arbetslag där varje arbetslag representerar en årskurs, och leds av en arbetslagsledare. Varje elev har en mentor som genomför individuella utvecklingssamtal och ansvarar för kontakten med vårdnadshavarna.

Om vår skola och vårt arbetssätt

Skolan byggdes 1969 med en ombyggnad 1989. Det är en stor skola med många möjligheter till lustfyllt lärande.

Att finna varje elevs individuella förmåga är en strävan för oss alla. Synlighet och ett elevnära ledarskap bland all personal skapar möjligheter till de viktiga relationer som krävs inom skolan idag.

Ringsjöskolans motto är att alla elever är allas ansvar tillsammans.

Mer information:
Elevhälsan

Skolmatsedel

Terminer och lov

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.