Sätoftaskolan

Välkommen till Sätoftaskolan – en skola med eleven i centrum! Tillsammans ger vi våra elever de bästa förutsättningarna att lyckas och känna sig trygga.

På Sätoftaskolan får eleverna en trygg skolgång genom hela grundskolan, från förskoleklass till årskurs 9. Höörs kommuns anpassade grundskola är en del av vår verksamhet. Vi möter alla våra elever med respekt och omtanke. Skolans värdeord KRAM omfamnar verksamheten som den trygga famn vi vill vara för våra elever. KRAM står för Kunskap, Respekt, Ansvar och Motivation.

Sätoftaskolan arbetar språkutvecklande, därför är språket viktigt i alla ämnen. Vi arbetar även för en tillgänglig undervisning. Målet är att alla elever ska kunna ta del av den vanliga undervisningen och utvecklas på sin nivå. Vi erbjuder eleverna meningsfulla och trygga raster. Skolans rastgrupp organiserar olika aktiviteter och lekar. På högstadiet finns det ett café som drivs av eleverna själva. Det finns även möjlighet till aktiviteter såsom pingis och biljard.

På Sätoftaskolan går cirka 500 elever. Förskoleklass och årskurs 1 till 3 arbetar årskursvis med flexibla grupper och högre bemanning. Årskurs 4 till 9 har två klasser i varje årskurs. Skolan ligger vid Ringsjön och omges av skog och vacker natur. Vår utemiljö inbjuder till mycket rörelse, lek och lärande.

Behöriga lärare och flexibla lärmiljöer

På lågstadiet arbetar lärarna i ett trelärarsystem. Det innebär att tre lärare undervisar i en gemensam klass om cirka 50 elever. Eleverna har ett hemklassrum, men arbetar i mindre grupper under skoldagen. Genom fler behöriga lärare och anpassade grupper kan vi lättare möta elevernas behov och skapa en bra grund för en lyckad skolgång.

På mellan- och högstadiet erbjuder vi flexibla lärmiljöer för elever som behöver extra stöd utöver den vanliga undervisningen. Här arbetar lärare och resurspersonal i nära samarbete.

Förskoleklass

Förskoleklassen är elevernas första möte med oss och kan ses som en brygga mellan förskola och grundskolan. Stationsarbete och lekgrupper är vanliga inslag i undervisningen och elevers delaktighet är centralt. Förskoleklassen är en gemensam klass med cirka 50 elever. Klassen leds av fyra pedagoger och eleverna delas under skoldagen in i olika mindre grupper.

Elevhälsan på skolan

Elevhälsoteamet på skolan består av skolkurator, specialpedagog, skolsköterska, socialpedagog och skolpsykolog. Elevhälsans uppdrag är främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevers utveckling och lärande. Elevhälsan arbetar även med stödinsatser till enskilda elever och klasser. Skolan har ett trygghetsteam med särskilt ansvar för att främja elevernas trygghet och välmående.

Mer information:

Synpunkter eller klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på verksamheten, då vill vi att du berättar det för oss. Ett klagomål ska i första hand hanteras där det uppstår. Rutin för synpunkter eller klagomål hittar du här.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.