Tjörnarps skola

Den mindre skolan med kunskap, trygghet, hälsa och fysisk aktivitet som ledord.

Tjörnarp ligger i hjärtat av Skåne med bokskogar och Tjörnarpssjön. Skolan, som ligger i Höörs kommuns norra del, finns mitt i Tjörnarps by med 5 minuters gångavstånd till tågstationen. Skolan ingår i ett gemensamt skolområde med Enebackeskolan.

Vi är en  skola med grundskola för årskurs F-3 och fritidshem. Det går cirka 60 elever på skolan. Byggnaden är en modern skola med undervisningsutrymmen, fritidshem, matsal och idrottshall under samma tak.

Så här arbetar vi

Tjörnarps skola strävar efter att alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsnivå. Arbetslaget arbetar aktivt i lärargrupp för att genom ett kollegialt lärande samordna undervisningen på bästa sätt. Detta kallar vi för ”Röda tråden”. Vi är en liten skola som ger en fin ”vi-känsla” bland elever och personal. Det främjar även samarbetet mellan grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.

Tjörnarps skola har regelbundet gemensamma aktiviteter och temadagar för hela skolan i åldersblandade grupper. Det är exempelvis ”Mattedag”, ”Bolliaden” och ”FN-dag” som är aktiviteter som är styrda utifrån kunskapsmålen i läroplanen för grundskolan (Lgr 11). Det är uppskattade dagar som ökar elevernas förståelse för varandras olikheter.

På skolan har vi klassråd, elevråd och kostråd där eleverna är delaktiga i den demokratiska processen. Rektor, personalrepresentanter, föräldrar och kontaktpolitiker träffas två gånger per termin på gemensamt skolråd med Enebackeskolan.

Mer information:

Synpunkter eller klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på verksamheten, då vill vi att du berättar det för oss. Ett klagomål ska i första hand hanteras där det uppstår. Rutin för synpunkter eller klagomål hittar du här.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.