Att söka till gymnasieskolan

Du har rätt att söka till gymnasiet från och med det år du avslutat årskurs nio på grundskolan. Du får börja gymnasiet senast vårterminen det år du fyller 20 år.

Kommunerna i Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om så kallat fritt sök. Avtalet ger alla ungdomar möjlighet att fritt söka till nationella program, särskilda varianter, nationella idrottsutbildningar och det sökbara introduktionsprogrammet programinriktat val (IMV) inom området.

Är du obehörig till nationellt program kan du ansöka till introduktionsprogram på Höörs Lärcentrum, individuellt alternativ och språkintroduktion. Dessa introduktionsprogram ingår inte i fritt sök.

Ansökan till gymnasiet

Alla ansökningar administreras av gymnasieantagningen i Lund. Du gör ditt gymnasieval på ansökningswebben. Gymnasieantagningen förbereder för nytt inloggningssätt inför 2024. I första hand kommer inloggning då att ske via e-legitimation.

Prata med din studie- och yrkesvägledare om ditt gymnasieval. Detta är speciellt viktigt om du är eller riskerar att bli obehörig till gymnasiet i den slutliga antagningen.

Viktiga datum

Du ansöker till gymnasiet mellan 15 januari och 15 februari men du kan också ansöka eller göra nya val under omvalsperioden mellan 25 april och 15 maj.

Den slutliga antagningen baseras på de betyg då fått när du slutat årskurs nio.

Du får ditt slutliga antagningsbesked 1 juli och det är viktigt att du senast den 23 juli tackar ja för att få din plats.

Det pågår reservantagning till och med den 15 september och blir det platser lediga tilldelas de automatiskt i turordning från reservlistan.

Behörighet och meritvärde

För att få söka till gymnasieskolans program måste du vara behörig. Kraven på behörighet varierar beroende på vilket program du söker till. Är man inte behörig till ett nationellt program är man behörig till något av de fyra introduktionsprogrammen.

Vissa gymnasieprogram har fler sökande än vad det finns platser. Då är det meritvärdet som avgör vem som får plats. Varje betyg är värt ett visst antal poäng som räknas ihop till ditt meritvärde.

Räkna ut ditt meritvärde på skanegy.se

Hos skanegy.se hittar du även meritvärde från tidigare antagningar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.