Matsedel för förskola och skola

Här hittar ni matsedlar för Höörs kommuns förskolor och skolor

När ditt barn är sjukt eller av annan orsak inte är närvarande i förskolan eller skolan och har behovsanpassad kost önskar köket på den skola eleven går på få veta detta. Detta för att köket kan planera sin verksamhet

Du som vårdnadshavare eller anhörig till en elev är välkommen att äta lunch en gång per termin utan kostnad. Fyll i kupongen och lämna den till måltidspersonalen, ingen föranmälan behövs.

Varmt välkommen!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.