Legionellabakterier i bubbelpoolen i simhallen

Fredagen 12 april: Under ett rutinprov av vattnet i Höörs Bad och Sportcentrum påträffades legionellabakterier i bubbelpoolen. Du som nyligen har badat i bubbelpoolen och därefter blivit sjuk behöver vara uppmärksam på dina symptom och kontakta sjukvården. Läs mer här.

Tomgångskörning

Tomgångskörning kan vara störande och orsaka miljö- och hälsoproblem. I Höörs kommun får en förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon därför hållas igång utomhus i högst en minut.

Tomgångskörning med kall motor ger höga utsläpp av partiklar, kolväten och cancerframkallande ämnen. Dessa ämnen är skadliga för hälsan och miljön. För att hålla nere dessa farliga ämnen är tomgångskörandet begränsat till en minut.

Undantag

Det finns undantag från begränsningen av tomgångskörning. De är följande:

  • Om trafikförhållanden gör så att fordonet måste stanna, till exempel när det uppstår en trafikkö.
  • Om motorn hålls igång för att fordonet ska kunna användas till det den är tänkt att göra. Till exempel arbetsfordon.

Du får inte köra på tomgång för att hålla uppe värmen i fordonet.

Var rädd om miljön och människors hälsa, se till att inte ha motorn igång om det inte behövs.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.