Marklov

Marklov krävs i huvudsak inom område med detaljplan om du schaktar eller fyller ut marken så att markens höjdläge ändras mer än 0,5 meter.

Schaktning och fyllning i samband med bygglovsärenden kräver inget eget marklov om de prövas i bygglovsärendet. För att ingå i bygglovet krävs tydliga ritningar gällande markarbeten före och efter åtgärd.

Inom strandskyddat område kan krävas strandskyddsdispens.

Utanför detaljplanerat område krävs normalt inte marklov för schaktning eller fyllning av mark. Du kan ändå behöva göra en anmälan till miljöenheten.

Vilka handlingar krävs för marklov?

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.