Legionellabakterier i bubbelpoolen i simhallen

Fredagen 12 april: Under ett rutinprov av vattnet i Höörs Bad och Sportcentrum påträffades legionellabakterier i bubbelpoolen. Du som nyligen har badat i bubbelpoolen och därefter blivit sjuk behöver vara uppmärksam på dina symptom och kontakta sjukvården. Läs mer här.

Ändrad användning

Du behöver bygglov om du ska använda en byggnad för ett väsentligt annat ändamål än det som den senast har använts för. Det kan till exempel vara om du ändrar en industrilokal till detaljhandel, butik till restaurang eller bostad till kontor.

Det gäller även om du inte kommer att ändra något i själva byggnaden, och även om du bara använder en del av byggnaden på ett nytt sätt.

Exempel på väsentligt ändrad användning:

 • Från förskola till bostad, kontor, vårdinrättning, café eller restaurang
 • Från butik till restaurang
 • Från industrilokal till detaljhandel
 • Från bostad till hotell eller kontor
 • Från kontor till butik, hotell eller verkstad
 • Från lager till stormarknad
 • Från lokal för verksamhet till soprum
 • Från restaurang till kontor
 • Från samlingslokal till kontor eller butik
 • Från sporthall till butik
 • Från kontor till vandrarhem

Kravet på bygglov är kopplat till om det du vill göra räknas som en väsentlig ändring eller inte. Bygglov krävs inte för att ändra del av bostad till kontor för egen verksamhet, butik till frisörsalong eller fritidshus till permanentbostad.

Vilka handlingar krävs?

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.