Solceller

Solcellspaneler och solfångare kan installeras utan vare sig bygglov eller anmälan om vissa förutsättningar uppfylls.

Om förutsättningarna inte uppfylls behöver bygglov sökas.

Förutsättningar:

  • Anläggningen placeras på befintlig byggnads tak eller fasad, följer byggnadens form helt och är inte upp- eller utvinklad eller utskjutande.
  • Byggnadens konstruktion påverkas inte och behöver inte förstärkas.
  • Installationen utförs inte på byggnad med utpekat kulturhistoriskt värde.
  • Installationen utförs inte inom område av riksintresse för kulturmiljövård eller i område med landskapsbildskydd.

Information om energirådgivning och bidrag.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.