Tidsbegränsat bygglov

För åtgärder som endast ska pågå under en begränsad tid kan du ansöka om tidsbegränsat bygglov.

Åtgärden måste ha en tillfällig karaktär och ansökan måste gälla ett tidsbegränsat bygglov. Den sökta åtgärden behöver också uppfylla några, men inte alla, förutsättningar som krävs för permanent bygglov.

Giltighetstid för tidsbegränsade bygglov

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst 10 år. Sökanden kan innan tiden har gått ut begära att tiden förlängs, men det får göras med högst 5 år åt gången. Den sammanlagda tiden för tidsbegränsat bygglov får inte överstiga 15 år. Byggnadsnämnden kan bevilja tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär, ett sådant lov får överstiga 15 år.

Avveckling

Du som söker ska redan vid ansökan redovisa varför bygglovet behövs bara under en begränsad tid och hur avvecklingen ska gå till. Innan giltighetstiden för lovet löpt ut ska den tillfälliga åtgärden tas bort, och verksamheten upphöra. Fastighetsägaren bär det yttersta ansvaret för avvecklingen och för att platsen återställs.

Vilka handlingar krävs?

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.