Bygga på landsbygd

Vill du bygga hus på landet och har hittat en fin plats? Eller äger du mark som du vill stycka av och sälja för bostadsbygge? Är du lite osäker på hur du ska gå till väga? Då har du hittat rätt!

Höörs kommun vill erbjuda attraktivt boende i hela kommunen. Byar i utveckling är ett av fyra teman för den nya översiktsplanen. En av strategierna är:

Främja successiva kompletteringar med bostäder!

I byar och på landsbygd är konflikten om marken låg och en utveckling av enstaka nya bostäder kan därför ske utan samlad planering. Vägledning för ny bebyggelse som prövas utan detaljplan är ett sätt att främja mindre kompletteringar. Det ger flexibilitet och beredskap att hantera ny bebyggelse som sker med utgångspunkt i lokala initiativ.

Det finns ingen skarp gräns för hur många bostäder som går att bygga utan prövning i detaljplan, utan det beror på platsens förutsättningar. I byar och på landsbygd en bit ifrån Höör går det ofta att pröva 1-3 nya bostadstomter utan detaljplan. Fler tomter kan vara möjligt utan detaljplan om det inte finns några konflikter om marken och om all infrastruktur finns på plats. Fler tomter innebär generellt mer utredningar.

Lathund

Du hittar kommunens översiktsplan (ÖP), detaljplaner (DP), strandskydd och andra skyddade områden samt VA-utbyggnadsplan i kartportalen Samhällsplanering i Höörs kommun.

Checklista förberedelser:

  1. Kolla ÖP markanvändning!
  2. Kolla ÖP hänsyn! (Naturvård, översvämningsrisk, med mera)
  3. Finns detaljplan, strandskydd eller andra bestämmelser?
  4. Finns kommunalt VA eller ingår fastigheten i utbyggnadsområde för VA?

Checklista sätta igång:

5. Beskriv ditt projekt!
6. Sök förhandsbesked för bygglov hos kommunen!
7. Efter positivt förhandsbesked kan du ansöka om avstyckning hos Lantmäteriet.
8. Ansök om bygglov!
9. Ansök om enskilt avlopp eller kommunalt VA!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.