Handlingar som krävs för byggärende

För att vi ska kunna göra en korrekt och snabb handläggning av din ansökan är det viktigt att du skickar in rätt handlingar. Vilka handlingar som ska lämnas in beror på vad du ska göra. Nedan finns exempel på några vanliga åtgärder och vilka handlingar som krävs. Observera att det kan krävas ytterligare handlingar.

Ritningarna ska vara fackmässigt utförda. Minimikravet är att ritningarna är ritade med linjal eller datorbaserat verktyg, måttsatta, skalenliga och ritade med svart på vitt papper (ej rutat eller linjerat).

Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs också strandskyddsdispens.

Läs mer om Bygglov, steg för steg.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.