Gällande detaljplaner

Ändring och framtagande av nya detaljplaner är ett arbete som pågår hela tiden. Detaljplaner omfattar ett mindre område och talar om hur marken får användas och hur byggnader ska placeras och utformas.

I listan hittar du de detaljplaner som antagits och fått laga kraft de senaste åren. Till varje detaljplan finns åtminstone en plankarta och ett plandokument. Ibland finns även olika utredningar och annat underlagsmaterial. Här kan du se kartor och handlingar till de olika detaljplanerna.

Detaljplaner som antagits men blivit överklagade ser du under Pågående planarbete.

Detaljplaner som fått laga kraft 2023

 • Detaljplan för Vårsol 1
 • Detaljplan för Korsaröd 2:186, Droskan 8 och Droskan 9

Detaljplaner som fått laga kraft 2022

 • Detaljplan för del av Sätofta 6:21

Detaljplaner som fått laga kraft 2021

 • Detaljplan för del av Åkersberg 1:6 m fl fastigheter (Maglehill 1)
 • Sätofta 6:89 m fl
 • Detaljplan för del av Höör 53:1 (Förskola Björkgatan)
 • Detaljplan för delar av Höör 19:7 och Åkersberg 1:6 (Maglehill väst, villatomter, bullervall mm)

Detaljplaner som fått laga kraft 2020

 • Del av Bosjökloster 1:595, Blommeröd
 • Detaljplan för del av Ekeröd 6:1

Detaljplaner som fått laga kraft 2019

 • Detaljplan för del av Höör 57:17 (etapp 2b och 3, Kvarnbäck).
 • Detaljplan för Fogdaröd 8:2.
 • Bokehall och Bokeslund
 • Räven 1 m fl (Västra stationsområdet)
 • Agaten 1
 • Sätofta 9:160 m fl fastigheter

Detaljplaner som fått laga kraft 2018

 • Detaljplan för kv Skogsviolen 1-4 och del av Höör 53:1, Mosshagen.

Detaljplaner som fått laga kraft 2017

 • Detaljplan för del av Höör 57:17, kv Koriandern (Kvarnbäck etapp 2a, kv närmast Kvarnbäcksvägen)
 • Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl Verksamhetsområde N södra delen, samt för del av Ekeröd 6:4
 • Detaljplan för Ängsbyn. Ändring av detaljplan Ö50.
 • Detaljplan för upphävande av del av stadsplan för västra delen av Höörs köping (del av Västernäs).
 • Detaljplan för Sätofta 18:54 m fl fastigheter, (ny förskola vid Sätoftaskolan).

Detaljplaner som fått laga kraft 2016

Inga detaljplaner antogs.

Detaljplaner som fått laga kraft 2015

 • Ändring av detaljplan för Höör 57:17 m. fl. fastigheter (del av Kvarnbäck) etapp 2
 • Detaljplan för del av Stenskogen 2:2 och 2:3
 • Ändring av detaljplan Näktergalen 3:6
 • Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m. fl. fastigheter, Norra delen (verksamheter)
 • Detaljplan för Ljungstorp
 • Detaljplan för del av Höörsgård 5 m. fl. (Verksamhetsområde Syd)

Detaljplaner som fått laga kraft 2014

 • Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen Vinterarena)
 • Stenskogen 2:19 m. fl. fastigheter
 • Detaljplan för Upphävande av del av Byggnadsplan för delar av Höör 14:3, 18:22, Fogdaröd 2:6, 4:8 m. fl. fastigheter i Norra Frosta kommun, Malmöhus Län (Ö36).
 • Fjäriln 4-6, plan för bostäder vid Coop
 • Detaljplan för Badhuset 2 m. fl. (gamla brandstationen)

Detaljplaner som fått laga kraft 2013

 • Gunnarp 8:16 m. fl. fastigheter ”Stationsområdet i Tjörnarp mm”
 • Pumpen 3 m. fl. fastigheter ”Navet” (Handel, verksamheter)
 • Sätofta 20:17 m. fl.
 • Möllan 15 m. fl. ”Frosta center ” (Handel, skrymmande varor, gym och vattenområde)
 • Norra Rörum 8:52 m. fl. (Bostäder)
 • Hönan 8 m. fl.
 • Fogdarp 4:7

Detaljplaner som fått laga kraft 2012

 • Sjunnerup 2:9 m. fl. fastigheter, Södra delen
 • Ziegler 2
 • Upphävande av del av detaljplan för Elisefarms golfbana, Fogdarp 9:27 i Höörs kommun, Norrto 8:2 i Hörby kommun, Bastarp 1:13 i Eslövs kommun (Borttagande av planerad bro över väg E22 Fogdarp i Höörs kommun).

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.