Avgifter

Åtgärder som kräver bygglov eller anmälan är också förenade med en avgift. Avgiften beräknas enligt en särskild plan- och bygglovstaxa och grundas på faktorer som area, byggnadstyp och typ av åtgärd.

Den exakta avgiften beräknas i varje enskilt fall och beror även på ärendets omfattning och komplexitet. Här nedan följer exempel på grundavgifter för olika åtgärder. Observera att ytterligare avgifter kan tillkomma. Det gäller till exempel om grannar eller andra behöver höras, planavvikelser, beaktande av varsamhetskravet med mera. Alla belopp är knutna till basbeloppet det år ansökan inkom, för 2022 är det 48 300 kronor.

Ta gärna kontakt med bygglovsarkitekt eller bygglovshandläggare om du undrar över prisuppgifter för just ditt ärende. Kontaktuppgifter finns till höger.

Exempel på handläggningsavgifter vid bygglov och anmälan

Mur eller plank 10-39 meter – 2502 kronor
Bullerplank – 8684 kronor
Utvändig ändring, Mindre – 2309 kronor
Utvändig ändring, Större – 4337 kronor
Attefallstillbyggnad 15 kvadratmeter BTA – 2029 kronor
Attefallshus 30 kvadratmeter BTA, förråd – 1642 kronor
Attefallshus 30 kvadratmeter BTA, komplementbostad – 3478 kronor
Skärmtak 15-30 – 2695 kronor
Tillbyggnad 16-49 kvadratmeter BTA – 6462 kronor
Garage, carport, förråd <50 kvadratmeter BTA – 3178 kronor
Garage, carport, förråd >50 kvadratmeter BTA – 6462 kronor
Enbostadshus 74-104 kvadratmeter BTA+ÖPA – 12838 kronor
Enbostadshus 105-199 kvadratmeter BTA+ÖPA – 20373 kronor
Enbostadshus 200-299 kvadratmeter BTA+ÖPA – 25396 kronor
Rivning 25-99 kvadratmeter BTA – 2695 kronor
Installation eller väsentlig ändring av eldstad och rökkanal – 1208 kronor
Förhandsbesked, enbostadshus – 5110 kronor
Grannhörande 1-5 sakägare – 1932 kronor
Grannhörande 6-10 sakägare – 2898 kronor
Bygglov vid planavvikelse och kulturmiljö är 20 % dyrare.
Vid avslag debiteras full avgift.

Läs mer om bygglovsprocessen.

Läs mer om handlingar som krävs för byggärende.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.