Avgifter

Åtgärder som kräver bygglov eller anmälan är också förenade med en avgift. Avgiften beräknas enligt en särskild plan- och bygglovstaxa och grundas på faktorer som area, byggnadstyp och typ av åtgärd.

Den exakta avgiften beräknas i varje enskilt fall och beror även på ärendets omfattning och komplexitet. Här nedan följer exempel på grundavgifter för olika åtgärder. Observera att ytterligare avgifter kan tillkomma. Det gäller till exempel om grannar eller andra behöver höras, planavvikelser, beaktande av varsamhetskravet med mera. Alla belopp är knutna till basbeloppet det år ansökan inkom, för 2021 är det 47 600 kronor.

Exempel på handläggningsavgifter vid bygglov och anmälan

Mur eller plank 10-39 meter – 2466 kronor
Bullerplank – 8558 kronor
Utvändig ändring, Mindre – 2275 kronor
Utvändig ändring, Större – 4274 kronor
Attefallstillbyggnad 15 m² BTA – 1999 kronor
Attefallshus 30 m² BTA – 3427 kronor
Tillbyggnad 16-49 m² BTA – 6369 kronor
Garage, carport, förråd <50 m² BTA – 3132 kronor
Garage, carport, förråd >50 m² BTA – 6369 kronor
Enbostadshus 105-199 m² BTA+ÖPA – 20078 kronor
Rivning 25-99 m² BTA – 2656 kronor
Installation eller väsentlig ändring av eldstad och rökkanal – 1190 kronor
Förhandsbesked, enbostadshus – 5036 kronor
Grannhörande 1-5 sakägare – 1904 kronor

Läs mer om bygglovsprocessen.

Läs mer om handlingar som krävs för byggärende.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.