Avgifter

Åtgärder som kräver bygglov eller anmälan är också förenade med en avgift. Avgiften beräknas enligt en särskild plan- och bygglovstaxa och grundas på faktorer som area, byggnadstyp och typ av åtgärd.

Den exakta avgiften beräknas i varje enskilt fall och beror även på ärendets omfattning och komplexitet. Här nedan följer exempel på grundavgifter för olika åtgärder. Observera att ytterligare avgifter kan tillkomma. Det gäller till exempel om grannar eller andra behöver höras, planavvikelser, beaktande av varsamhetskravet med mera. Alla belopp är knutna till basbeloppet det år ansökan inkom, för 2023 är det 52 500 kronor.

Ta gärna kontakt med bygglovsarkitekt eller bygglovshandläggare om du undrar över prisuppgifter för just ditt ärende. Kontaktuppgifter finns till höger.

Exempel på handläggningsavgifter vid bygglov och anmälan

Mur eller plank 10-39 meter – 2695 kronor
Utvändig ändring – 3150 kronor
Attefallsåtgärder – 3937 kronor
Skärmtak 15-30 – 2905 kronor
Tillbyggnad 16-49 kvadratmeter BTA – 7000 kronor
Garage, carport, förråd <50 kvadratmeter BTA – 3430 kronor
Garage, carport, förråd >50 kvadratmeter BTA – 7000 kronor
Enbostadshus 74-104 kvadratmeter BTA+ÖPA – 13350 kronor
Enbostadshus 105-199 kvadratmeter BTA+ÖPA – 22120 kronor
Enbostadshus 200-299 kvadratmeter BTA+ÖPA – 27580 kronor
Rivning 25-99 kvadratmeter BTA – 2905 kronor
Installation eller väsentlig ändring av eldstad och rökkanal – 1313 kronor
Förhandsbesked, enbostadshus – 5530 kronor
Grannhörande 1-5 sakägare – 2100 kronor
Bygglov vid planavvikelse och kulturmiljö är 20 % dyrare.
Vid avslag debiteras full avgift.

Läs mer om bygglovsprocessen.

Läs mer om handlingar som krävs för byggärende.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.