Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Holma

En förskola som ligger vackert belägen i västra Höör mitt i den skånska naturen. Vi är förskolan som även erbjuder pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid.

Förskolan har fyra avdelningar; Kotten 1-3 år, Lillkorren 1-3 år, Ekorren 3-4 år och Granen 4-6 år.

Så arbetar vi

Hos oss får ditt barn möjlighet att lära och utmanas tillsammans med andra barn och vuxna. Vi har en stark tro på att barn kan och vi pedagoger finns där för att utmana, uppmuntra och upptäcka tillsammans. Vi ser att barn har egna erfarenheter och förmågor som de bär med sig.
Demokrati och delaktighet är en naturlig del av arbetet på förskolan. Förskolan är barnens och de ska ges möjlighet att påverka sin vardag och sin miljö. Den vackra och varierande naturen runt förskolan inbjuder till mycket vistelse utomhus. Stora kohagar, slingrande grusvägar och spännande skogsdungar skapar fantastiska möjligheter. Vi lägger stor vikt vid den pedagogiska miljön, såväl ute som inne.

Mitt i förskolan finns ett stort ljust torg som inbjuder till möten mellan avdelningarna. I anslutning till torget finns en ateljé som alla barn har möjlighet att arbeta med kreativt skapande. Vi arbetar projekterande och utgår från barnens intresse i projekten. Barnen får möjlighet att utforska och leka i meningsfulla sammanhang där deras frågor och nyfikenhet är värdefulla. Våra pedagogiska miljöer ska utmana och ge möjlighet till upptäckande och utforskande. Materialet ska vara öppet, neutralt och stimulera fantasin.
Vi lägger stor vikt vid att dela barnen i mindre grupper under dagen så att alla barn får synas och lära utifrån sina unika förutsättningar.

Verksamheten

Mitt i förskolan finns ett stort ljust torg som inbjuder till möten mellan avdelningarna. I anslutning till torget finns också en ateljé. I ateljén får alla barn möjlighet att arbeta med kreativt skapande. Vi arbetar projekterande och utgår från barnens intresse i projekten. Barnen får möjlighet att utforska och leka i meningsfulla sammanhang där deras frågor och nyfikenhet är värdefulla. Våra pedagogiska miljöer ska utmana och ge möjlighet till upptäckande och utforskande. Materialet ska vara öppet, neutralt och stimulera fantasin.

Vår vision

Det är vår vision att vår förskola ska ha en stark förankring i den verklighet barnen lever i. Ny teknik är en naturlig del i vårt arbete. Vi anser att det viktigaste vi kan skicka med barn in i framtiden är en förmåga att själv söka sin kunskap och en stark tro på att de kan klara av det.

Du som vårdnadshavare

Vårt arbete bygger på en bra relation med barnets vårdnadshavare och att ni är delaktiga i verksamheten. För oss är det viktigt med en daglig kontakt. Det är ett tillfälle att berätta vad som har hänt under dagen och vad barnen har erbjudits i verksamheten. Vi har även strukturerade samtal under terminerna, inskolningssamtal, uppföljningssamtal och utvecklingssamtal. Ni som vårdnadshavare är alltid välkomna att komma med synpunkter, tankar och förslag.

Ring gärna till oss med era frågor eller boka ett möte så kan vi berätta mer.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.