Holma

En förskola som ligger vackert belägen i västra Höör mitt i den skånska naturen. Vi är förskolan som även erbjuder pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid.

Förskolan har fyra avdelningar; Kotten 1-3 år, Lillkorren 1-3 år, Ekorren 3-4 år och Granen 4-6 år.

Så arbetar vi

Hos oss får ditt barn möjlighet att lära och utmanas tillsammans med andra barn och vuxna. Vi har en stark tro på att barn kan, och vi pedagoger finns där för att utmana, uppmuntra och upptäcka tillsammans med dem. På Holma arbetar vi inspirerat av förskolorna i Reggio Emilia i Italien. Det betyder bland annat att vi ser barn som rika i sig själv med de erfarenheter och förmågor de bär med sig. Det betyder också att demokrati och delaktighet är en naturlig del av arbetet på förskolan. Förskolan är barnens, och de ska ges möjlighet att påverka sin vardag och sin miljö. Den vackra och varierande naturen runt förskolan inbjuder till mycket vistelse utomhus – stora kohagar, slingrande grusvägar och spännande skogsdungar skapar fantastiska möjligheter. Vi lägger stor vikt vid den pedagogiska miljön, såväl ute som inne.

Verksamheten

Mitt i förskolan finns ett stort ljust torg som inbjuder till möten mellan avdelningarna. I anslutning till torget finns också en ateljé. I ateljén får alla barn möjlighet att arbeta med kreativt skapande. Vi arbetar projekterande och utgår från barnens intresse i projekten. Barnen får möjlighet att utforska och leka i meningsfulla sammanhang där deras frågor och nyfikenhet är värdefulla. Våra pedagogiska miljöer ska utmana och ge möjlighet till upptäckande och utforskande. Materialet ska vara öppet, neutralt och stimulera fantasin.

Vår vision

Det är vår vision att vår förskola ska ha en stark förankring i den verklighet barnen lever i. Ny teknik är en naturlig del i vårt arbete. Vi anser att det viktigaste vi kan skicka med barn in i framtiden är en förmåga att själv söka sin kunskap och en stark tro på att de kan klara av det.

Du som vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare är en viktig del av verksamheten och samarbetet mellan förskola och vårdnadshavare är självklar för oss. Vill du besöka oss är du hjärtligt välkommen! Ring oss så bokar vi in en tid.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.