Tjörnebo

Tjörnebo förskola ligger i Tjörnarp, cirka en mil norr om Höörs tätort.

Tjörnebo är en förskola med barn i åldrarna 1 – 6 år, där vi tillsammans lär av varandra i en stimulerande och utforskande miljö. Förskolan består av två avdelningar med åldersanpassade grupper. Björnen heter avdelningen för de äldre barnen och Myran är för de yngre barnen. Våra värdeord som genomsyrar vår verksamhet är delaktighet och bemötande.

Så arbetar vi

Vi arbetar projekterande med naturvetenskap och flerspråkighet som fokusområden. Utifrån våra fokusområden arbetar sedan varje avdelning med olika inriktningar som styrs av barnens intressen och strävans mål från läroplanen. För oss är det viktigt att skapa inkluderande och utforskande lärmiljöer, både inomhus och utomhus, för alla barn. Lärmiljöerna formas efter barnens behov och intressen, projekt, läroplanen och BUN:s prioriterade mål. Inspirationen hämtar vi ifrån Reggio Emilia-filosofin men omvandlar de bästa bitarna till vår egen verksamhet. Vi värnar om att barnen ska få en relation till sin närmiljö, vilket innebär att vi kontinuerligt utforskar olika delar av Tjörnarp.

Verksamheten arbetar inkluderande med FN:s barnkonvention samt vår plan för att systematiskt och aktivt motverka diskriminering. Vi tror på barnet och dess förmågor. Vårt mål är att alla barn och vårdnadshavare ska känna sig välkomna hos oss. Alla barn ska känna sig betydelsefulla i vår verksamhet. Vi har valt att arbeta utifrån ett perspektiv där vi vill stimulera barnens förmågor att uttrycka sina tankar och åsikter. Barnen ges möjlighet till lärande i en miljö som uppmuntrar till samspel och utforskande.

Måltider

På Tjörnebo har vi förmånen att kunna erbjuda lagad mat som görs av våra fantastiska kockar i skolans tillagningskök.

Du som vårdnadshavare

Vår förhoppning är goda och öppna relationer till och med barnets vårdnadshavare. Er delaktighet är viktigt för oss.  Vi har som mål att informera om hur ditt barns dag har varit vid hämtning och lämning, genom dokumentation och månadsbrev. Vi bjuder även in till inskolningsmöte, utvecklingssamtal, vårdnadshavarmöte och drop-in med olika fokus.

Kontakta oss

Känn er alltid välkomna. Boka gärna tid för besök så berättar vi mer.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.