Tjörnebo

Tjörnebo förskola ligger intill skolan i Tjörnarp cirka en mil norr om Höörs tätort

Tjörnebo är en förskola med barn i åldrarna 1 – 6 år, där vi tillsammans lär av varandra i en stimulerande och trygg miljö. Förskolan är indelad i två avdelningar med åldersanpassade grupper. Björnen heter avdelningen för de äldre barnen och Myran är för de yngre barnen.

Så arbetar vi

Vårt mål är att alla barn och föräldrar ska känna sig trygga hos oss. Alla barn ska känna sig betydelsefulla som individer, samt känna gruppens gemenskap. Vi har valt att arbeta utifrån ett perspektiv där vi vill stimulera barnens förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter. Tillsammans lär vi barnen i en miljö som uppmuntrar till samspel, där språket och kommunikationen utvecklas. Vi arbetar för en gynnsam språk- och matematikutveckling i fri lek och i planerade aktiviteter.

Hos oss är omsorg och respekt viktigt. Vi arbetar med ett ökat fokus på lärande, trygghet, demokrati och inflytande i förskolan  Vi arbetar med inspiration från Reggio Emilia-filosofin där vi arbetar utifrån att processen är viktigare än målet.

Måltider

Maten får vi ifrån Tjörnarps skola, där tillagar varierad mat med mycket frukt och grönsaker. Hos oss grundlägger vi bra matvanor. Måltiden ska upplevas som en trevlig och lugn stund på dagen där samspel och dialog är viktig.

Du som vårdnadshavare

Vårt arbete bygger på en bra relation med barnets föräldrar och att ni är delaktiga i verksamheten. För oss är det viktigt med en daglig kontakt. Det är ett tillfälle att berätta vad som hänt under dagen och att ventilera eventuella funderingar.

Vi har strukturerade samtal under terminerna såsom; inskolningssamtal, uppföljningssamtal och utvecklingssamtal. Tillsammans med er vårdnadshavare har vi också föräldramöte, drop-in och andra aktiviteter. Vårdnadshavarna är alltid välkomna att komma med synpunkter, tankar och förslag. Ring gärna till oss med era frågor eller boka ett möte, så kan vi berätta mer. Känn er alltid välkomna!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.