Norra Rörum

Verksamheten ligger i ett naturskönt område i Norra Rörum med skog, bäckar och hästhagar in på knuten.

Välkommen till Norra Rörums förskola med barnet i centrum. Vi är förskolan som vill lägga grunden till ett livslångt lärande i ett föränderligt samhälle men utifrån den lilla bygden. Förskolan har en inspirerande, utvecklande och varierande ute- och innemiljö för barnen. I förskolan inryms också pedagogisk omsorg (Svalan) för skolbarn 6 – 13 år. Vi ser oss som en enhet där alla barnen berikas av varandra och där pedagogerna arbetar för alla barn. Våra värdeord som genomsyrar vår verksamhet är delaktighet och bemötande.

Så arbetar vi

Vi arbetar projekterande med naturvetenskap och flerspråkighet som fokusområden. Utifrån våra fokusområden arbetar sedan varje avdelning med olika inriktningar som styrs av barnens intressen och strävansmål från läroplanen. För oss är det viktigt att skapa inkluderande och utforskande lärmiljöer, både inomhus och utomhus, för alla barn. Lärmiljöerna formas efter barnens behov och intressen, projekt, läroplanen och BUN:s prioriterade mål. Inspirationen hämtar vi från Reggio Emilia-filosofin men omvandlar de bästa bitarna till vår egen verksamhet.

Vi värnar om att barnen ska få en relation till sin närmiljö, vilket innebär att vi kontinuerligt utforskar olika delar av Norra Rörum.

Verksamheten arbetar inkluderande med FN:s barnkonvention samt vår plan för att systematiskt och aktivt motverka diskriminering. Vi tror på barnet och dess förmågor.

Måltider

Förskolan har eget tillagningskök som utgår ifrån vår kostenhets riktlinjer. Matsedeln är varierad med mycket frukt och grönt. Här grundläggs bra matvanor. Måltiden ska upplevas som en trevlig och lugn stund på dagen där samspel och dialog är viktigt.

Du som vårdnadshavare

Vår förhoppning är goda och öppna relationer till och med barnets vårdnadshavare. Er delaktighet är viktigt för oss. Vi har som mål att informera om hur ditt barns dag har varit vid hämtning och lämning, genom dokumentation och månadsbrev. Vi bjuder även in till inskolningsmöte, utvecklingssamtal, vårdnadshavarmöten och drop-in med olika fokus.

Kontakta oss

Ring gärna till oss om ni har frågor eller boka ett möte, så kan vi berätta mer. Känn er alltid välkomna!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.