Norra Rörum

Verksamheten ligger i ett naturskönt område i Norra Rörum med skog, bäckar och hästhagar in på knuten.

Välkommen till Norra Rörums förskola 1-5 år med barnet i Centrum. En förskola som vill lägga grunden till ett livslångt lärande i ett föränderligt samhälle.

Förskolan har en inspirerande, utvecklande och varierande ute- och innemiljö för barnen.

Norra Rörums förskola är en förskola med två avdelningar. Spiltan för de yngre barnen och Stallet för de äldre barnen. I förskolan inryms också pedagogisk omsorg (Svalan) för skolbarn 6 – 13 år med egen personal. Vi har öppet 06:00 – 18:00.

Verksamheten ingår i Centrum Nord tillsammans med Skeppsklockan, Tjörnebo och dagbarnvårdarna.

Så arbetar vi

Vi arbetar tematiskt med gemensamt tema i hela Höörs kommun, ”Barns relationer till och dialog med Plaster” vilket görs över tid utan definitiva slutmål.

Förskolan arbetar på olika sätt med temat utifrån barnens olika intresse, behov och kunskapsnivå.

Barnets lärande sätts i fokus genom upprepningar, reflektioner och synliggörs i vår pedagogiska dokumentation. Genom det systematiska kvalitetsarbetet analyseras, utvecklas och säkerställs kvalitén i verksamheten.

Vi arbetar efter Lpfö 98 rev 16, FNs barnkonvention samt vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Omsorg och respekt är viktigt. Trygghet, inflytande, demokrati och ökat fokus lärandet är övergripande mål för hela kommunen. Vi arbetar med inspiration från Reggio Emilia-filosofin. Vi arbetar utifrån att processen är viktigare än målet.

Vi får vår mat från Tjörnarps skola som har tillagningskök som utgår ifrån vår kostenhets riktlinjer. Matsedeln är varierad med mycket frukt och grönt, här grundläggs bra matvanor. Måltiden ska upplevas som en trevlig och lugn stund på dagen där samspel och dialog är viktig.

Vi värnar om allas barns rätt till TID. Alla barn behöver TID för att hitta sig själv som individ, sin plats i miljön och gruppen, sin kunskap och sitt lärande. Alla barn har rätt att i gruppen få TID att träna sina färdigheter.

Du som vårdnadshavare

Vårt arbete bygger på en bra relation med barnets föräldrar och att Ni är delaktiga i verksamheten. För oss är det viktigt med en daglig kontakt. Det är ett tillfälle att berätta vad som hänt under dagen och att ventilera eventuella funderingar.

Vi har strukturerade samtal under terminerna såsom; inskolningssamtal, uppföljningssamtal och utvecklingssamtal. Tillsammans med Er föräldrar har vi också föräldramöte, drop-in och andra aktiviteter.

Kontakta oss

Föräldrar är alltid välkomna att komma med synpunkter, tankar och förslag. Ring gärna till oss om ni har frågor eller boka ett möte, så kan vi berätta mer.

Känn er alltid välkomna!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.