Skeppsklockan

Skeppsklockan ligger i östra Höör, med natur, vatten och grönområden i sin närhet.

Förskolan vill lägga grunden till ett livslångt lärande i ett föränderligt samhälle. Skeppsklockan har sex avdelningar, tre avdelningar för barn i åldrarna 1-3 år och tre avdelningar för barn i åldrarna 3-6 år.

Så arbetar vi

Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ och utveckla barnens förmåga till empati och omtanke om andra. Vi strävar efter att varje barn ska utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation, utveckla sin förmåga att ta ansvar för egna handlingar och för förskolans miljö. På Skeppsklockan ger vi pedagogerna möjlighet till ökat samarbete, för att utifrån barnens ålder, nivå och intressen skapa utvecklande och trygga lärandemiljöer. Det är först när barnen är trygga med miljön och pedagogerna som de kan börja utforska allt spännande som förskolan har att erbjuda.

Vårt gemensamma tema i kommunen är ”Barns relation till och dialog med platser”. Varje avdelning arbetar på olika sätt utifrån barnens olika intressen och behov. Vi synliggör lärprocesserna i verksamheten genom pedagogisk dokumentation. Det systematiska kvalitetsarbetet används för att analysera, utveckla och säkerställa kvalitén i verksamheten. Vi arbetar efter förskolans läroplan, FN:s barnkonvention och vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Omsorg och respekt är viktigt, likaså trygghet, inflytande, demokrati och ökat fokus på lärandet är övergripande mål för hela kommunen. Vi arbetar med inspiration från Reggio Emilia-filosofin och att processen är viktigare än målet.

Kök

Skeppsklockan har eget tillagningskök som utgår ifrån vår kostenhets riktlinjer. Matsedeln är varierad med mycket frukt och grönt. Här grundläggs bra matvanor. Måltiden ska upplevas som en trevlig och lugn stund på dagen där samspel och dialog är viktigt.

Du som vårdnadshavare

Vårt arbete bygger på en bra relation med barnets vårdnadshavare och att ni är delaktiga i verksamheten. För oss är det viktigt med en daglig kontakt. Det är ett tillfälle att berätta vad som har hänt under dagen och att ventilera eventuella funderingar. Vi har strukturerade samtal under terminerna, inskolningssamtal, uppföljningssamtal och utvecklingssamtal. Tillsammans med er vårdnadshavare har vi också föräldramöte, drop-in och andra aktiviteter. Ni som vårdnadshavare är alltid välkomna att komma med synpunkter, tankar och förslag.

Ring gärna till oss med era frågor eller boka ett möte, så kan vi berätta mer. Känn er alltid välkomna!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.