Totalt grill- och eldningsförbud

Det råder fortfarande förbud mot att elda och grilla i Skåne. Däremot är det från klockan 16.00 den 13 augusti åter tillåtet att grilla på den egna tomten, men grillen måste vara upphöjd från marken.
Total ban on grilling and lighting fires in Skåne / Totales Grill und Feuerverbot in Skåne / Täydellinen tulenteko-ja grillauskielto ulkona tästä päivästä ( 25.7) lähtien koko Skåne läänissä. / دايتا من ٢٣ يوليو ممنوع منعاً باتاً اشعال النار و الشواء في مقاطعة سكونا

Plan för Ringsjöbandet

Kommunen har arbetat fram en plan för hur du som medborgare bäst kan använda Ringsjöbandet för boende, företagande och rekreation. I planen har vi även tagit hänsyn till bevarandet av den värdefulla naturen i området.

Ringsjöbandet är Ringsjöns norra stränder och sluttningarna ner mot sjön i Ormanäs, Stenskogen, Rörvik, Stanstorp, Nyby, Sätofta och Jägersbo.

Planen möjliggör 200 nya bostäder, 13 områden för natur och rekreation, verksamheter för till exempel vård, konferens och fritid och bättre tillgänglighet för friluftsliv. Planen ska bli en del av Höörs kommuns översiktsplan.

Kommunen planerar för att fler ska kunna uppleva de spännande miljöerna i Ringsjöbandet. Både närboende, Höörsbor, storstadsbor i sydvästra Skåne och turister ska lätt kunna ta sig ut i området för att vandra, fiska eller bada. Nya bostadsområden ska ge fler möjlighet att bo sjönära.

Kommunfullmäktige antog planen den 17 februari 2016 och har därefter uppdaterat planen genom ny översiktsplan antagen den 20 juni 2018.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.