Utvecklingsplan för Tjörnarp

Utvecklingsplan för Tjörnarp är en del av översiktsplanen för Höörs kommun. I planen har översiktsplanens utvecklingsstrategi fördjupats utifrån stationsbyns horisont. Planen antogs av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 12 oktober 2022.

Utvecklingsplan för Tjörnarp ger möjlighet att utveckla stationsbyn med nya områden för bostadsutbyggnad och grönstruktur. Planen innehåller även planering för gång- och cykeltrafik med särskild hänsyn till ombyggnadsplanerna för väg 23.

Det bästa sättet att ta del av planen är via kartberättelsen på vår webbsida. Där går det också att ladda ner alla planhandlingar, utredningar och miljökonsekvensbeskrivningen som PDF.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.