Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om eldningsförbud. Förbudet gäller från och med den 21 maj klockan 13. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Läs mer om eldningsförbudet.

Hög vattenförbrukning – spara på vattnet

Just nu är vattenförbrukningen hög i kommunen och vattenverken har svårt att producera de mängder dricksvatten som används. Mittskåne Vatten uppmanar därför till att spara på vattnet för att minska vattenanvändningen och för att säkerställa att vattnet räcker till mat, dryck och hygien. Läs mer.

Detaljplan, strandskydd eller andra bestämmelser

En detaljplan är en karta med bestämmelser och planbeskrivning. Bestämmelserna är bindande och talar om vad som får byggas och hur mycket. Den anger också var gatorna ska finnas och vilken mark som ska anläggas som park eller torg.

Detaljplanen kan innehålla detaljerade regler för sådant som takhöjd, taklutning och antal våningar. Den kan också ange naturmark som ska sparas, träd som inte får fällas med mera. Planen är bindande och det betyder att den som äger marken har rätt att bygga så som planen säger, men inte på något annat sätt. I tätorter är nästan all mark detaljplanerad. Även på landsbygden finns områden med detaljplan, även om det inte är lika vanligt. Strandskydd innebär också bindande bestämmelser. Inom strandskyddsområde får inte nya byggnader eller anläggningar uppföras (miljöbalken 7 kap 15 §) och du bör därför anpassa ditt projekt så att du företrädesvis håller dig utanför strandskyddat område.

Här kan du läsa mer om strandskydd.

Till kartportalen Samhällsplanering i Höörs kommun

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.