Ditt projekt

När du tagit reda på förutsättningarna i form av kommunens planer är det dags att göra en enkel beskrivning av ditt projekt! Vad vill du bygga? Gäller det en eller flera bostäder? Hur stor tomt har du tänkt?

Du behöver inte ta hjälp av konsulter i det här skedet men du behöver:

  • En karta eller situationsplan som redovisar föreslagen placering av byggnaden samt in- och utfart.
  • En enkel beskrivning av hur den tänkta tomtplatsen ska användas och hur vatten och avlopp kan anordnas.

Du har nytta av att ta reda på vattentillgång, jordarter och andra förutsättningar som påverkar byggteknik och möjliga VA-lösningar. Du har också nytta av att ta reda på förutsättningarna för el- och fiberanslutning.

Till kartportalen Samhällsplanering i Höörs kommun

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.