Kommunalt VA

Om det finns kommunalt VA så ska du ansluta till det. Kostnaden beror på vilket verksamhetsområde fastigheten tillhör, hur många bostadsenheter du vill bygga samt tomtens storlek, så det kan vara bra att fundera tidigt över det.

Om fastigheten finns inom ett VA-utbyggnadsområde kan det vara klokt att vänta med avstyckningen tills det går att få kommunalt VA. Annars får du först anlägga ett enskilt avlopp och sedan betala för att ansluta till det kommunala.

Här kan du läsa mer om att ansluta dig till kommunalt VA.

Till kartportalen Samhällsplanering i Höörs kommun

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.