Eldningsförbud – mycket hög brandrisk

Just nu är det förbjudet att elda utomhus. Brandrisken i skog och mark är mycket hög. Var extra försiktig. Eldningsförbudet gäller tills vidare i kommunerna Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Höör, Östra Göinge, Osby och Bromölla.

Gällande översiktsplan

En översiktsplan omfattar kommunens hela geografiska yta och är kommunens viktigaste och mest långsiktiga dokument vad gäller användning av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen formulerar visioner för framtiden och ger vägledning för beslut i konkreta plan- och bygglovsfrågor. Översiktsplanen är också en överenskommelse mellan stat och kommun om hur nationella värden av olika slag bör beaktas.

En ny översiktsplan kommer att antas under 2018.  Se förslaget till ny översiktsplan.

Översiktsplan 2002

Den gällande översiktsplanen heter Översiktsplan 2002 för Höörs kommun och antogs av kommunfullmäktige 2002-08-28.

Plan för Ringsjöbandet

Planen gäller Ringsjöns norra stränder samt Ormanäs, Stenskogen, Rörvik, Stanstorp, Nyby, Sätofta och Jägersbo. Den är antagen 2016 och är formellt en ändring av översiktsplanen.

Vindkraftsplan

För vindkraft finns ett särskilt tillägg till översiktsplanen, antaget av kommunfullmäktige 2010-09-01.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.