Detaljplan för Bävern 10

Kommunstyrelsen har beslutat om planuppdrag för att del av Bävern 10 m. fl. ska fortsätta i separat detaljplan med syfte att möjliggöra samlingslokaler och centrumverksamhet i magasinet, pröva tillkommande byggrätter för dessa ändamål och dessutom bostäder, lösa trafikangöringen till denna nya användning samt att möjliggöra carportar och förråd till Bäverns samfällighetsförening.

Marken ägs av kommunen.

Det finns inget planförslag ännu. Däremot finns en beskrivning av förutsättningarna och en bedömning av lämplig bebyggelse, se under Handlingar..

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.