Detaljplan för Fogdaröd 7:12

Kommunstyrelsen har beslutat om planuppdrag för Fogdaröd 7:12 för att möjliggöra bostäder.

Marken är privatägd och planbeskedet gäller till och med 1 juni 2023.

Det finns inget planförslag ännu. Däremot finns en beskrivning av förutsättningarna, se planutredning under Handlingar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.