Detaljplan för Maglehill – Etapp Otto Hans och Alve Nils väg

Kommunstyrelsen har beslutat om planuppdrag för att möjliggöra bostäder, infrastruktur och naturmark i etapperna Maglehill väst, Otto Hans och Alve Nils väg samt Maglehill norr, i enlighet med stadsdelsprogrammet.

Marken ägs av kommunen och privata fastighetsägare. Det är kommunen som tagit initiativ till planarbetet.

Det finns inget planförslag ännu. Däremot finns en beskrivning av förutsättningarna och en bedömning av lämplig bebyggelse, se under Handlingar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.