Detaljplan för Sätofta 18:10, Styrmansvägen

Kommunstyrelsen har beslutat om planuppdrag för Sätofta 18:10 med flera fastigheter i syfte att möjliggöra ombyggnad av korsningen Nybyvägen och Styrmansvägen.

Marken ägs av kommunen och privata fastighetsägare. Det är kommunen som tagit initiativ till planarbetet.

Det finns inget planförslag ännu. Däremot finns en beskrivning av förutsättningarna, se under Handlingar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.