Detaljplan för del av Höör 19:7 m fl (Maglehill centrala delar)

Kommunstyrelsen har beslutat om positivt planbesked för att möjliggöra bostäder i varierande former på del av Höör 19:7 m fl fastigheter (Maglehill centrala etapper).

Marken ägs av  kommunen.

Det finns inget planförslag ännu. Däremot finns en beskrivning av förutsättningarna och en bedömning av lämplig bebyggelse, se under Handlingar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.