Detaljplan för Hällbo 17 m fl, etapp 1

Kommunstyrelsen godkände 2020-12-01 planprogrammet för Hällbo 17 m fl. Samtidigt godkändes att fortsatt arbete med detaljplanerna initieras.

Marken är privatägd och avtal mellan kommun och exploatör är upprättat. Arbetet pågår med framtagandet av en samrådshandling.

I det tidiga skedet finns oftast inga färdiga skisser. Nedan hittar du planprogrammet som ligger som grund för framtida detaljplanearbete.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.